یک خرمشهری در نقش استاد دانشگاه آزاد

 

ما چون ز دری پای کشيديم،کشيديم ----------------- امید ز هر کس که بریدیم،بریدیم

دل نيست کبوتر که چو برخواست نشيند-----------------از گوشه بامی که پريديم،پريديم

رم دادن صيد از آغاز غلط بود----------------------------حالا که رماندی و رميديم،رميديم

صد باغ و بهاراست و صلای گل و گلشن------------------گر ميوه يک باغ نچيديم،نچيديم


(وحشی بافقی)

+ علی ; ٩:٤٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ تیر ۱۳۸٢
    پيام هاي ديگران ()